TUOTTEET


Railoeditori


Railojen ja palkojen erikoiskuvien piirto-ohjelma hitsausohjeiden (WPS ja pWPS) kuvittamista varten. Tuo lisäarvoa erityisesti silloin, jos asiakkaalla on tarve erikoisiin railokuviin, joita ei löydy Hitsari Pro:n railokuvakirjastosta.

  • Lisäohjelma, joka voidaan toimittaa yhdessä Hitsari Pro:n kanssa.
  • Erikoisten railo- ja palkokuvien piirto-ohjelma.
  • Voidaan käyttää hitsausohjeiden (WPS ja pWPS) varustamiseen erikoiskuvilla.
Railoeditorin esittely:

Railo-/palkokuva piirretään RAILONPIIRTO-ikkunassa komponenttien arvoja muuttamalla....ja viedään RAILOEDITORI-ikkunaan lopullista muokkaamista varten.